035.373.3366

SỰ SỐNG KHỞI NGUỒN TỪ ĐÂU?

Hai nguồn năng lượng cơ bản để khởi đầu sự sống, chính là:

  • Ánh sáng mặt trời – NHIỆT năng
  • Nước – THỦY năng

Kỷ nguyên 21, thế giới hướng đến nền kinh tế phát triển bền vững và AN NINH NĂNG LƯỢNG chính là tiền đề cho tiến trình này.

Với sứ mệnh “phủ xanh triệu mái nhà”, QBE luôn nỗ lực lan tỏa nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm đến với mọi cơ sở, mọi ngôi nhà giúp:
Nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng
– Giảm thải biến đổi khí hậu
– Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu.